english    russian    latvian
  Jaunumi   Par uzmumu   Produkcija   Pakalpojumi   Kontakti   Saites        Pastt Lapas karte
 

meklt
  Jaunumi
rpnc 
jaunumu arhvs 

 
Gada liepājnieki - metalurgi

25. februārī Liepājas apbalvojumu konsultatīvā padome, iz-vērtējot liepājnieku ieteiktās kandidatūras, izvirzīja Gada liepājnie-ku TOP 15, viņu vidū ir arī metalurgi uzņēmuma galvenais inže-nieris Egils Kupšis un elektrotēraudkausēšanas ceha rekonstrukcijas komanda.

Kā precizēja Liepājas pilsētas domes deputāts Valdis Sku-jiņš, šajā komandā elektrotēraudkausēšanas ceha vadītājs Vladi-mirs Turovskis, viņa vietnieks Arnis Ozoliņš, elektrotēraudkausē-šanas ceha vadītāja vietnieks iekārtu jautājumos Normunds Verbe-lis, elektrotēraudkausēšanas ceha sagatavju nepārtrauktās liešanas ie-cirkņa vadītājs Ainars Gruntmanis, ražošanas daļas vadītājs Jānis Jansons, galvenais enerģētiķis Imants Dreimanis un viņa vietnieks Uldis Biters, tehniskās daļas vadītājs Vladimirs Jakovenko, kā arī citi mūsu rūpnīcas speciālisti, kuri devuši ievērojamu ieguldījumu tē-rauda ražotnes modernizācijā.
Titula Goda liepājnieks un Gada liepājnieks tiks godināti 18. martā, Liepājas pilsētas 388. dzimšanas dienas svētku pasākumā Liepājas Olimpiskā centra Rožu zālē. Šogad pirmo reizi vienas nedē-ļas garumā, sākot no 26. februāra, visiem liepājniekiem ir iespēja in-ternetā nobalsot par, viņuprāt, populārāko Gada liepājnieku, kuru arī suminās atsevišķā nominācijā.
2013-02-27 09:33:18