english    russian    latvian
  Jaunumi   Par uzņēmumu   Produkcija   Pakalpojumi   Kontakti   Saites        Pasūtīt Lapas karte
 

meklēt
  Jaunumi
rūpnīcā 
jaunumu arhīvs 

 
Akciju sabiedrības “Liepājas metalurgs” kārtējās akcionāru sapulces lēmumi

Akciju sabiedrības “Liepājas metalurgs” 2012.gada 08.maija kārtējā akcionāru sapulcē tika izskatīti vairāki jautājumi, tai skaitā Padomes ziņojums par 2011. gada rezultātiem, par 2011. gada peļņas sadali, 2012. gada budžetu un citi.

Akciju sabiedrības “Liepājas metalurgs” 2012.gada 08.maija kārtējās akcionāru sapulces dienas kārtība un izskatāmo jautājumu lēmumi:
1. akciju sabiedrības “Liepājas metalurgs” Padomes ziņojums par 2011.gada darbības rezultātiem;

2. akciju sabiedrības “Liepājas metalurgs” 2011.gada pārskata apstiprināšana;
- apstiprināt akciju sabiedrības “Liepājas metalurgs” 2011.gada pārskatu un 2011.gada konsolidēto pārskatu;
3. akciju sabiedrības “Liepājas metalurgs” Valdes un Padomes atbrīvošana no atbildības par darbību 2011.gadā;
- atbrīvot Padomes un Valdes locekļus no atbildības par darbību 2011.gadā;
4. akciju sabiedrības “Liepājas metalurgs” 2011.gada peļņas sadale;
- saimnieciskās darbības pārskata gada peļņu LVL 2,47 milj. (EUR 3,51 milj.) novirzīt ilgtermiņa kredīta segšanai;
5. akciju sabiedrības “Liepājas metalurgs” 2012.gada budžeta apstiprināšana;
- apstiprināt 2012.gada budžetu, kurā ieņēmumi ir paredzēti 342,9 milj. LVL (487,8 milj. EUR) apjomā, izdevumi – 332,7 milj. LVL (473,4 milj. EUR) un peļņa – 10,2 milj. LVL (14,5 milj. EUR);
6. akciju sabiedrības “Liepājas metalurgs” Padomes vēlēšanas;
- ievēlēt akciju sabiedrības “Liepājas metalurgs” Padomi sekojošā sastāvā: S.Zaharjins, A.Zaharjins, K.Lipmans, M.Pomerancis, A.Deniņš, G.Vilnītis;
7. akciju sabiedrības “Liepājas metalurgs” Revīzijas komitejas vēlēšanas;
- ievēlēt akciju sabiedrības “Liepājas metalurgs” Revīzijas komiteju viena cilvēka sastāvā – Inna Kromkina;
8. zvērināta revidenta vēlēšanas;
- zvērināta revidenta funkcijas uzticēt veikt auditorfirmai AS “BDO”;
9. dažādi;
10. ziņojumi par darbību 2011.gadā no visām komercsabiedrībām, kurās ir ieguldīts akciju sabiedrības “Liepājas metalurgs” kapitāls (ierosināja K.Lipmana k-gs);
2012-05-08 16:21:49