english    russian    latvian
  Jaunumi   Par uzmumu   Produkcija   Pakalpojumi   Kontakti   Saites        Pastt Lapas karte
 

meklt
  Jaunumi
rpnc 
jaunumu arhvs 

 
Paziņojums par kārtējās akcionāru sapulci.

Ar šo paziņojam, ka akciju sabiedrības "Liepājas metalurgs" kārtējā akcionāru sapulce notiks 2012.gada 08.maijā pulksten 9.00 Brīvības ielā 93, Liepājā.

Akciju sabiedrības "Liepājas metalurgs" kārtējā akcionāru sapulce notiks 2012.gada 08.maijā pulksten 9.00 Brīvības ielā 93, Liepājā ar sekojošu darba kārtību:
1. Akciju sabiedrības "Liepājas metalurgs" Padomes ziņojums par 2011.gada darbības rezultātiem.
2. Akciju sabiedrības "Liepājas metalurgs" 2011.gada pārskata apstiprināšana.
3. Akciju sabiedrības "Liepājas metalurgs" Valdes un Padomes atbrīvošana no atbildības par darbību 2011.gadā.
4. Akciju sabiedrības "Liepājas metalurgs" 2011.gada peļņas sadale.
5. Akciju sabiedrības "Liepājas metalurgs" 2012.gada budžeta apstiprināšana.
6. Akciju sabiedrības Liepājas Metalurgs Padomes vēlēšanas.
7. Akciju sabiedrības Liepājas Metalurgs Revīzijas komitejas vēlēšanas.
8. Zvērināta revidenta vēlēšanas.
9. Dažādi.
Ar pilnsapulcē apspriežamo lēmumu projektiem akcionāri varēs iepazīties sākot ar 2012.gada 24.aprīli akciju sabiedrības "Liepājas metalurgs" sekretariātā, Brīvības ielā 93, Liepājā, darba dienās no plkst. 900 līdz 1500.
Akcionāri var piedalīties pilnsapulcē personiski vai ar savu pārstāvju starpniecību. Akcionāriem reģistrējoties jāuzrāda personību apliecinošs dokuments, pilnvarotajiem pārstāvjiem arī atbilstoši noformēta pilnvara (pilnvarojuma veidlapa pieejama AS Liepājas metalurgs interneta mājas lapā
http://lm.metalurgs.lv/img/docs/akcionaru_pilnvara_2012_LV.doc, kā arī oficiālās obligātās informācijas centralizētās glabāšanas sistēmas interneta mājas lapā http://www.oricgs.lv un akciju sabiedrības NASDAQ OMX Riga interneta mājas lapā http://www.nasdaqomxbaltic.com) vai likumiskajiem pārstāvjiem jāuzrāda pilnvarojumu apliecinošs dokuments.
Akcionāriem ir tiesības:
- iesniegt lēmumu projektus par akcionāru sapulces darba kartībā iekļautajiem jautājumiem 7 dienu laikā no dienas, kad izplatīts paziņojums par akcionāru sapulces sasaukšanu;
- uzdot jautājumus par akcionāru sapulces darba kartībā iekļautajiem jautājumiem, iesniedzot valdei rakstveida pieprasījumu vismaz 7 dienas pirms akcionāru sapulces;
- 7 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas dienas pieprasīt valdei papildu jautājumu iekļaušanu sapulces darba kartībā (šādas tiesības ir akcionāriem, kuri kopā pārstāv vismaz 1/20 daļu no AS Liepājas metalurgs pamatkapitāla.
Akcionāru reģistrācija sāksies no plkst. 830 sapulces norises vietā.
Ieraksta datums, uz kuru tiks fiksēts akcionāru saraksts akcionāru dalībai sapulcē ir 2012.gada 26.aprīlis. Šajā datumā dienas beigās tiks fiksēti akciju sabiedrības Liepājas metalurgs akcionāri un tiem piederošo akciju skaits, kuri būs tiesīgi piedalīties akcionāru sapulcē.
Akciju sabiedrības "Liepājas metalurgs" vadība informē, ka akciju sabiedrības "Liepājas metalurgs" kopējo balsstiesīgo akciju skaits ir 16 981 033.
2012-04-05 13:45:33