english    russian    latvian
  Jaunumi   Par uzmumu   Produkcija   Pakalpojumi   Kontakti   Saites        Pastt Lapas karte
 

meklt
  Jaunumi
rpnc 
jaunumu arhvs 

 
Uzaicinājums iesniegt piedāvājumu

Uzaicinājums iesniegt piedāvājumu.

1. Finansējuma saņēmējs AS "Liepājas Metalurgs".
Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.: 40003014197.
Juridiskā adrese: Brīvības iela 93, Liepāja, LV-3401, Latvija.
Tālrunis: +371 63455921, fakss: +371 63455044.
Kontaktpersona:
Padomes priekšsēdētāja padomnieks finanšu jautājumos Jānis Bormanis,
tālrunis: +371 63455259, fakss: +371 63455061,
e-mail: bormanis@metalurgs.lv .
2. Iepirkuma priekšmeta apraksts:
Ilgtermiņa kredīts AS "Liepājas Metalurgs" rūpnīcas modernizācijas projekta ilgtermiņa finansējuma nodrošināšanai EUR 160 000 000,- (viens simts sešdesmit miljoni eiro) apjomā uz 10 gadiem.
3. Paredzamā līguma izpildes vieta: Brīvības iela 93, Liepāja, LV-3401, Latvija.
Paredzamā līguma izpildes termiņš: 31.10.2011.
4. Cenas veidošanās rādītāji:
- procentu par finansējuma (kredīta) lietošanu likmes nemainīgā daļa;
- soda procenti par kavētajiem maksājumiem.
5. Prasības attiecībā uz piedāvājuma noformējumu:
Atbilstoši atklātā konkursa "Par ilgtermiņa finansējuma (kredīta) piesaisti modernizācijas programmai" nolikumam.
6. Piedāvājums jāiesniedz Brīvības iela 93, Liepāja, LV-3401, Latvija līdz: 19.06.2009 plkst. 11.00.
Piedāvājuma derīguma termiņš līdz 16.10.2009.
7. Ar iepirkuma priekšmeta tehnisko aprakstu un citu dokumentāciju var iepazīties:
AS "Liepājas Metalurgs", Brīvības iela 93, Liepāja, LV-3401, Latvija no 30.04.2009 līdz: 19.06.2009, no plkst.9.00 līdz plkst.16.00.
8. Citas ziņas:
Uzaicinājuma nosūtīšanas datums: 27.04.2009.

2009-04-30 11:13:48